เบญจคุณสมุนไพร (สมุนไพรออร์แกนิก ตำหรับลานนาไทย)

         "เบญจคุณ" ก่อกำเนิดจากความศรัทธาในภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มี ..ปู่และพ่อ..ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านสมุนไพรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ การเติบโตจากวิถีชิวิตแพทย์พื้นบ้านกับการสัมผัสความล้มเหลวในวัตถุนิยม ทำให้เราเรียนรู้และเชื่อมั่น ว่าชีวิตคือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่มีจุดสมดุลเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่

        การดูแล กาย จิต และความคิด ให้กลับสู่สมดุลจะนำมาซึ่งสุขภาวะที่ดี เราจึงเชิญชวนให้ชาวบ้านกลับมาเพาะปลูกแบบ "เกษตรอินทรีย์" อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมือง ทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน รวมถึงยารักษาโรคและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
       
        การอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและแบ่งปันสิ่งดีๆแก่กัน เป็นหัวใจสำคัญของชุมชน เราจึงมิได้เพียงแต่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่านั้น หากยังสร้างงานสร้างคน และสืบสานภูมิปัญญาล้านนาไทยเอาไว้เพื่อแบ่งปัน ให้ทุกคนได้สัมผัสความสุขที่แท้ ผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวัน บนเส้นทางชีวิตที่เรียบง่าย เพราะเรายึดมั่นเสมอว่า "คุณค่าชีวิต คือคุณค่าผลิตภัณฑ์"
 

 

 

 

Visitors: 33,605